Tin nổi bật
Tin nổi bật
 Phần 1: Trắc nghiệm (3,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.Câu 1 (0,5 điểm- mức 1): a,Số gồm chín mươi chín nghìn năm trăm bảy mươi tám là: A. 900                          B.9900578                 C. 99578                        D.995708 Câu 2(0,5 điểm- mức 1): Giá trị của chữ số 5 của số vừa tìm là:      A. 5    ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0